Program

image-home-2_MP

Celodenný program a jeho aktivity

Celodenný program a jeho aktivity Neváhajte a užite si spolu s deťmi a našimi lektormi jedinečný celodenný program zameraný na rozvoj osobnosti, zábavu a vzdelávanie inak. A verte nám budeme veľmi radi, ak si aj pedagógovia u nás aspoň na chvíľu odpočinú, zabavia sa a načerpajú nové inšpirácie.
image-home-3_postavicka

Umelecké dielne

Tvoria doobedný program zameraný na tvorbu divadelného predstavenia a rozvoj osobnosti.

Poobedňajšie aktivity

Počas poobedňajších aktivít si spolu s deťmi môžete vychutnať turistiku či jeden z programov zameraných na súťaže a hry v tematickom zameraní.

Večerné aktivity

V škole v prírode nemôže predsa chýbať aj večerná zábava vo forme diskotéky, či karnevalu.

Záverečné predstavenie

Štvrtok prichádza veľká premiéra a prehliadka toho, čo sa deti počas dňa s lektormi naučili. Pani učiteľky si môžu nerušene vychutnať herecké výkony všetkých svojich detí.