Babylonská akadémia vzdelávania

Babylonská akadémia vzdelávania

Jednou z prvotných myšlienok Detského Babylonu bolo vzdelávanie detí inak, a to formou hry. Počas rokov sme si uvedomili, že pokiaľ chceme deti vzdelávať po svojom a tvoriť z nich samostatné osobnosti, ktoré sa nebudú báť vystupovať, prezentovať sa pred skupinou, prekonávať samy seba a vedieť tvoriť svet podľa vlastných predstáv, potrebujeme rovnako silných, sebavedomých a nadšených dospelých, ktorí by zmýšľali rovnako ako my. A tak sme začali hľadať...

Vznikli prvé školenia pre našich lektorov. Veľakrát to boli študenti vysokých škôl, ktorým súčasný systém neposkytoval potrebné zručnosti, aby sa vedeli uplatniť v praxi, aj preto sme začali náš školiaci systém zdokonaľovať, a tak vznikla Babylonská akadémia vzdelávania pre našich lektorov.

Rokmi sme si uvedomili, že pokiaľ chceme tvoriť svet krajším a deťom odovzdávať naše posolstvo, musíme ho najprv odovzdať ľuďom, ktorí ich vzdelávajú a intenzívne s nimi pracujú. Vedeli sme, že to bude náročná, ale pekná cesta, a tak vznikol projekt Babylonskej Školy. Okrem vzdelávania detí cez aplikované divadlo a tvorivú hru sa každoročne venujeme aj vzdelávaniu dospelých a ich osobnostnému rozvoju, všetkým našim lektorom poskytujeme toto vzdelávanie zadarmo.
Ziak_vystrihnuty2

Vzdelávanie lektorov

Babylonská Škola v sebe zahŕňa niekoľko stupňov vzdelávania. Keďže nám záleží aj na kvalite a vzdelávaní našich kolegov a lektorov. Ako u nás zvykneme hovoriť deti sú to najvzácnejšie, čo nám zverujete, preto nám záleží na tom, aby sa oni a rovnako aj vy ako pedagógovia cítili v bezpečí. Preto sme rokmi vyvinuli vzdelávací systém pre našich lektorov a hlavných lektorov zameraný na prácu s deťmi, budovanie dôvery, tvorivú hru, divadlo, psychológiu dieťaťa, osobnostný rozvoj, či rozvoj organizačných a manažérskych schopností u našich hlavných lektorov.

Jedinečný systém vzdelávania

Rokmi sme vytvorili jedinečný systém vzdelávania na niekoľkých úrovniach, a to:

Vzdelávanie nových lektorov (do tejto skupiny patria noví kolegovia a záujemcovia o spoluprácu s nami) Systém Babylonskej Školy, zážitkové vzdelávanie, tvorivá hra, aplikované divadlo, komunikácia a prístup k deťom.

Vzdelávanie „starých“ lektorov (dlhoroční kolegovia) – Osobnostné vzdelávanie, sebaprezentácia, komunikácia, tvorivá hra, aplikované divadlo, komunikácia a prístup k deťom.

Vzdelávanie hlavných lektorov – manažérske zručnosti, Systém Babylonskej Školy, zážitkové, vzdelávanie, tvorivá hra, aplikované divadlo, komunikácia a prístup k deťom, komunikácia v tíme, vedenie tímu, vystupovanie.

Našou víziou je ešte vytvoriť špeciálny vzdelávací program pre školiteľov v tejto oblasti.
V súčasnosti medzi našich lektorov patria nielen študenti, ale aj pracujúci ľudia v produktívnom veku, ktorých zaujíma práca a komunikácia s deťmi.
Ako u nás hovoríme, rodičia nám zverujú to najcennejšie, čo majú – svoje deti, ktoré sú našou budúcnosťou, a preto nám veľmi záleží na kvalite práce, ktorú odvádzame. Samotné divadlo nie je u nás prostriedkom na výchovu budúcich hercov a umelcov, ale úžasným prostriedkom na rozvoj mysle, vedomia fantázie, sebavedomia a mnohokrát efektívne pomáha pri zbavovaní sa rôznych tráum či blokov. Lebo divadlo je zázračný svet, v ktorom je všetko možné, a keď to zvládneme tam, zvládneme to aj v reálnom živote.

Zaujala ťa naša firma a chcel by si sa stať jej súčasťou?